فایل های دسته بندی کسب و کار و پول - صفحه 1

پولسازی در قرن 21

تا کنون چقدر فرصتهای گرانبها را از دست داده اید؟ مگر نمیدانید زندگی تجربه ایست که فقط یک بار اتفاق می افتد؟ برخیزید و با تلاش و عزم راسخ زندگی تازه ای را شروع کنید. گذشته و آینده را فراموش کرده و به همن امروز بچسبید.چیزی که انسانها را بیش از هر...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل