فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

تئوری حسابداری اجتماعی

رشد و توسعه صنايع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ايجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکيلات دولتی

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابرسی وجوه نقد و بانک

وجوه نقد معمولا شامل وجوه نقد نزد بانکها و وجوه نزد صندوق و تنخواه گردانها می باشد

قیمت : 3,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل