فایل های دسته بندی علوم سیاسی - صفحه 1

دموکراسی

مقدّمه تاریخ اندیشه های سیاسی بشر (به صورت مدوّن) را شاید بتوان تا نخستین تمدن های باستانی در سومر و بابل به عقب برد، اگرچه نظرات سیاسی از این دست با افسانه ها و اساطیر آمیخته است. در یونان باستان، هراکلیتوس از نخستین فلاسفه ای است که به تدوین یک ان...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تئوری توطئه

تئوری و یا به تعبیری دیگر توهّم توطئه تعاریف متفاوتی دارد وبه طور کلی نه از یک نظریه ی مدون برخوردار است و نهدارای نظریه پردازان رسمی است. بلکه به عنوان یکی ازعناصر اصلی فرهنگ سیاسی جوامع از رفتار، داوری ها وارزیابی های مردم عادی تا نوع نگاه ...

قیمت : 3,240 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روشها و تکنیکهای متداول در جنگ تبلیغاتی

استفاده از تکنیکهای تبلیغاتی، از دوران باستان و گذشته های بسیار دور معمول بوده است. در کتاب «هنر جنگ» که پنج قرن پیش از میلاد مسیح توسط نویسندة نظامی چین «سان تسو» نگاشته شده است، استفاده از روشهای تبلیغاتی، به منظور شکست دشمن توصیه می شود. «سان ...

قیمت : 2,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاریخچه فراماسونری

تاریخچه فراماسونریفراماسون يا فراماسونري: (واژه فرانسوی فراماسون به معنای بنّای آزاد ) آموزش ها و آداب فرقه پنهانی برادران « بنايان آزاد » كه بر اساس همياری گرد آمده اند. كار فراماسونی نهانی است و اعضای انجمنهای فراماسونی نبايد آيين و رسوم آن را ...

قیمت : 1,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنایی با بوروکراسی

بوروکراسی(Bureaucracy) از دو بخش (bureau) به معنی میز و دفتر کار و پسوند(cracy) به معنی سالاری ایجاد شده است.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظریه بازی

نظریه بازی ها (Game Theory) حوزه ای از ریاضیات کاربردی است که در بستر علم اقتصاد توسعه یافته و به مطالعه رفتار راهبردی بین عوامل عقلانی» می پردازد. رفتار راهبردی، زمانی بروز می کند که مطلوبیت هرعامل، نه فقط به راهبرد انتخاب شده توسط خود وی بلکه به را...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آیین حکومتداری از دیدگاه امام علی

ای عمار اگر دیدی که علی از راهی رفت و همه مردم از راه دیگر تو با علی برو و سایر مردم را رها کن .

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

واژه نامه سیاسی

واژه نامه سیاسی

قیمت : 1,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل