فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 3

فرهنگ لغات حقوقی

فرهنگ لغات حقوقی،اصطلاحات حقوقی،لغات حقوقی

قیمت : 1,350 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کار تحقیقی مصونیت جزایی دیپلماتیک

"حقوق" به تنظيم روابط اجتماعي انسان ها مي پردازد. روابط اجتماعي قلمرو وسيعي از رفتارهاي بشر را در برمي گيرد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بیع کالی به کالی

یکی از متداولترین بیعها در روابط تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی، و بخصوص در روابط بازرگانی بین المللی، که یک طرف آن نیز معمولا دولت یا شرکتهای وابسته هستند، بیع کالی به کالی است.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خیانت درامانت در حقوق جزا

براى تحلیل رابطه امانى در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد،

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نکات کلیدی آیین دادرسی مدنی 1

 1.دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود.2.در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکمفرماست.3.تشکیل دادگاه عمومی در شهرستان که باید در مرکز آن باشد در صلاحدیدید رئیس قوه قضاییه است.4.دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نخست...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اطلاعاتی درباره نفقه

برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آزادی مشروط در ایران

مقدمه : در تمام طول زندگی بشر قوانینی که وضع شده است، هدفی جز کیفر و مجازات مجرمین را نداشته است و واکنشهای جامعه نسبت به مجازات مجرمین گاه شدید و گاه خفیف بوده، واکنشهای خفیف همانند : طرد از خانواده، قبیله و واکنشهای شدید همانند : مجازاتهای مالی...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعیین حاکم قانون قراردادها

قراردادها و تعهدات ناشي از آن در اكثر نظام هاي حقوقي تابع قانوني است كه مورد توافق طرفين قرارداد واقع مي شود .

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحزب در تاریخ ایران

Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA...

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی