فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

تقویت حافظه بلندمدت

تقویت حافظه با رعایت اصول کارشناسی بهتر از هر چیز دیگری می تواند شما را در راه رسیدن به حافظه ای قوی و تثبیت شده یاری کند.آیا کسی هست که دوست داشته باشد هر چیزی را که می بیند، می شنود و می خواند به یاد بیاورد؟ …مطمئنا همه! پس برای داشت حافظه ی قوی ...

قیمت : 1,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل