فایل های دسته بندی تاریخ و ادبیات - صفحه 1

پایان تاریخ

شیطان دجال"پایان دنیا" تنها نقشی است که "شیطان " در فرهنگ و سیستم جدید غرب (دجال) خصوصا در آثار هنری و سینمایی ایفا می نماید. و ماموریت انسان (قهرمانان) نجات این دنیا از شر شیطان است.تنها صورت منفی و منفوری که از شیطان ارائه می گردد اراده او بر ...

قیمت : 800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عوامل محرک تاریخی

فهرست مطالب عوامل محرک تاریخ 11- نظریه نژادی 12- نظریه جغرافیایی 23- نظریه قهرمانان 24-نظریه اقتصادی 65- نظریه الهی 6عوامل محرک تاریخ در کتب فلسفه تاریخ این مسئله، که محرک تاریخ چیست و عامل ظهور اجتماعی و جلو برنده تاریخ کدام است،...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سلاح و جنگ افزارهای دوران قدیم

در این کتاب با سلاح و جنگ افزارهای دوران قدیم آشنا خواهید شد واطلاعاتی را درباره آن به دست خواهید آورد.

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل