فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك

استهلاك را به كاهش فايده يك قلم يا يك نوع دارايي ثابت بر اثر عواملي چون مرور زمان، فرساي ناشي از كار و نابابي تعريف كرده اند.

قیمت : 8,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل