فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

حقوق، حق و اقسام حق

امروزه واژه «حقوق » استعمالات و کاربردهای متفاوتی دارد . این کاربردها و معانی گوناگون هرچند بی ارتباط با یکدیگر نیستند، ولی از برخی جهات از یکدیگر متمایزند:

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کار تحقیقی مهریه

مهر یا صداق مالی است که شوهر در مقابل حق تمتع باید بدهد و زن آن را به عقد مالک می شود.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شرط و رابطه آن با عقد

ارتباط عقد و شرط مانند ارتباط اصل و فرع است این ارتباط ممکن است به خاطر طبیعت شرط باشد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل