لیست فایل ها - صفحه 9

روان شناختی انگیزه

روانشناختي انگيزهدر اين مقاله مجال بررسي عناصر مادي و قانوني جرايم را نداريم و اندك نظري به عنصر رواني مي اندازيم البته بررسي انگيزه و نقش آن در تكوين جرم. بنابراين با طرح چند سؤال بحث اصلي را آغاز مي كنيم؛ جايگاه عنصر رواني در ميان عناصر سه گانه ت...

قیمت : 3,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش مالیات بر توسعه اقتصاد

فهرست پیشگفتارمقدمه رشد و توسعه اقتصادی مطالعه کشورها در مورد مالیاتتوزیع درآمد و توسعه اقتصادینقش مالیات بر توسعهاصول کلی اقتصادیسوابقنتیجه گیریمنابعپیشگفتارتعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی ب...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تفکر استراتژیک

مديران همواره با واژه هاي «مبهم» و «چندمعناي» ادبيات مديريتي مواجه بوده اند. تبيين اين واژه هـــــا مي تواند در شناخت و بهره گيري بهتراز مباحث نظري سودمند باشد.

قیمت : 1,260 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پولسازی در قرن 21

تا کنون چقدر فرصتهای گرانبها را از دست داده اید؟ مگر نمیدانید زندگی تجربه ایست که فقط یک بار اتفاق می افتد؟ برخیزید و با تلاش و عزم راسخ زندگی تازه ای را شروع کنید. گذشته و آینده را فراموش کرده و به همن امروز بچسبید.چیزی که انسانها را بیش از هر...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استراتژی بازاریابی

همین که یک بازار بالغ می‌شود ، حجم کل فروش باثبات می‌شود ، و خریدارانی که به قصد تعویض خرید می‌کنند

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدخلی بر علوم تصمیم گیری

آيا تصميم گيري، پديده عجيب و ناشناخته ايست يا آنكه كار راحت و ساده ايست؟ هنوز معلوم نيست كه چگونه، چه موقع و كجا تصميم ساخته و پرداخته مي شود

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مسئولیت مدنی قاضی

در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی و منابع آن و سپس مبانی مسؤولیت مدنی قاضی در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم های حقوقی مختلف

قیمت : 4,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حقوق، حق و اقسام حق

امروزه واژه «حقوق » استعمالات و کاربردهای متفاوتی دارد . این کاربردها و معانی گوناگون هرچند بی ارتباط با یکدیگر نیستند، ولی از برخی جهات از یکدیگر متمایزند:

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کار تحقیقی مهریه

مهر یا صداق مالی است که شوهر در مقابل حق تمتع باید بدهد و زن آن را به عقد مالک می شود.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی